Bảng thành tích- Công nhân viên ưu tú tháng 9/2020

     Nhằm tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích tốt, có những biểu hiện ưu tú, ngày 2/10/2020 Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức trao ưu tú tháng 9 cho cán bộ công nhân viên.

Bảng thành tích- Công nhân viên ưu tú tháng 8/2020

      Hôm nay, ngày 06/09/2020 Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Điển hình tiêu biểu tháng 12

     Ngày 14/1/2019 Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích ưu tú xuất sắc.

Điển hình tiêu biểu tháng 11

     Ngày 13/12/2018 Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Mặc dù đã bước sang mùa đông, thời tiết lạnh buốt và mưa rất nhiều nhưng với sự cố gắng nỗ lực CB-CNV đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của tháng 11.

Điển hình tiêu biểu tháng 10

     Nhằm tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích tốt, có những biểu hiện ưu tú, ngày 8/11/2018 Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức trao ưu tú tháng 10 cho cán bộ công nhân viên.

Điển hình tiêu biểu tháng 9

     Được coi là hoạt động thường kỳ của toàn công ty, ngày 5/10/2018 Ban lãnh đạo công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức buổi khen thưởng các cá nhân ,tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong tháng 9/2018 đã chăm chỉ ,nỗ lực vì mục tiêu chung của toàn công ty.

Điển hình tiêu biểu tháng 8

      Ngày 6/9/2018 công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc.

Điển hình tiêu biểu tháng 7

      Hôm nay, ngày 11/08/2018 Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Điển hình tiêu biểu tháng 6

    Nhằm tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích tốt, ngày 10/7/2018 Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức trao ưu tú tháng 6 cho cán bộ công nhân viên.

Điển hình tiêu biểu tháng 5

    Ngày 08/06/2018 Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc.

Địa chỉ

Email
Vui lòng gửi email cho chúng tôi qua email: rvn-pc@rtechnical.co.jp

Điện thoại:
Hãy vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại: +84 - 2183 881 853 / 794

Hotline:
+84 - 915 562 224

Địa chỉ:
Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thống kê truy cập

Đang có 6 khách và không thành viên đang online