Sản phẩm RVN-7

* Là sản phẩm có độ dầy của tâm lớn (NIKU min)

 Sau đây là bảng tiêu chuẩn gia công qua các công đoạn của loại sản phẩm này:

     - Công đoạn ARAZURI (CG): Mài thô.

 

     - Công đoạn PELETTO (SK)

 

     - Công đoạn KENMA (HP)

 

     - Công đoạn SHINTORY (CR): Định tâm thấu kính

 


Thống kê truy cập

Đang có 3 khách và không thành viên đang online