Phủ màu

 Công đoạn ZC (Cotting):

     Là công đoạn phủ màu lên bề mặt Thấu kính. Để hàng sau khi phủ màu không phát sinh lỗi thì chia ra các hạng mục công việc sau:

    - Vị trí Kasaire: Là vị trí kiểm tra mặt ngoài thấu kính, xếp Thấu kính vào Maruita cho lên nón trước khi tiến hành phủ màu.

    - Vị trí phủ màu (Coat): Là phủ một lớp kim loại mỏng lên bề mặt Thấu kính (một mặt hoặc 2 mặt).

      Mục đích: Làm cho phản xạ ánh sáng nhỏ đi, tạo lớp màu bảo vệ bề mặt Thấu kính.

    - Vị trí ZC Kensa: Là vị trí kiểm tra lỗi phát sinh trên bề mặt Thấu kính sau khi phủ màu.


Thống kê truy cập

Đang có một khách và không thành viên đang online