Kiểm tra

Dây chuyền kiểm tra:

   - GP Kensa (Gaikan kensa): Kiểm tra mặt ngoài thấu kính để đánh giá tình trạng bề mặt thấu kính.

   - Kanshokei : Dùng máy đo kanshokei để kiểm tra độ chính xác bề mặt và trạng thái mặt cầu của thấu kính.

   - Newton (NT): Kiểm tra độ chính xác bề mặt thấu kính như số vòng NT và trạng thái NT.

   - NIKU: Kiểm tra độ dày tâm thấu kính.

   - GPC Kensa: Là công đoạn kiểm tra mặt ngoài của thấu kính sau gia công Shintory.

   - Deguchi: Là công đoạn kiểm tra độ chính xác của sản phẩm sau khi gia công Shintory. Trong công đoạn Deguchi chia ra nhiều mục kiểm tra:

     + Kiểm tra Gaikei: Là kiểm tra độ chính xác của thấu kính.

     + Kiểm tra Fukasa: Là kiểm tra độ sâu của thấu kính.

     + Kiểm tra Henshin: Là sử dụng máy đo Henshin để kiểm tra độ lệch tâm của thấu kính.

     + Kiểm tra Takasa: Kiểm tra độ cao của thấu kính.

     + Kiểm tra Youkokei: Là kiểm tra đường kính trong của thấu kính.


Địa chỉ

Email
Vui lòng gửi email cho chúng tôi qua email: rvn-pc@rtechnical.co.jp

Điện thoại:
Hãy vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại: +84 - 2183 881 853 / 794

Hotline:
+84 - 915 562 224

Địa chỉ:
Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thống kê truy cập

Đang có 7 khách và không thành viên đang online