Sản phẩm RVN-5

* Là sản phẩm có hai mặt đều là mặt phẳng.

 Sau đây là bảng tiêu chuẩn gia công qua các công đoạn của loại sản phẩm này:

     - Công đoạn ARAZURI (CG): Mài thô.

 

     - Công đoạn ZANGURI PELETTO (ZP SK)

 `

     - Công đoạn ZANGURI KENMA (ZP HP)

 

     - Công đoạn SHINTORY (CR): Định tâm thấu kính

 


Thống kê truy cập

Đang có 5 khách và không thành viên đang online