Định tâm

Công đoạn CR (Shintory):

    Shintoty là công đoạn định tâm và định hình thấu kính, là công đoạn đầu của sản xuất 2 gia công hàng GPC.

- Định hình (hình dạng thấu kính CR):

  +Gaikei: Đường kính ngoài.

  +Fukasa: Độ sâu.

  +Takasa: Độ cao.

  +Youkokei: Đường kính trong.

  +Fure: Kiểm tra độ cắt đều.

  +Henshin: Kiểm tra độ lệch tâm thấu kính.

  +Mentory: Vát mép thấu kính.

- Định tâm:

  +Henshin: Độ lệch tâm giữa 2 mặt cầu thấu kính, mỗi loại thấu kính khác nhau có độ lệch tâm khác nhau.

  +Tâm của thấu kính được tính bằng giây (").


Thống kê truy cập

Đang có 3 khách và không thành viên đang online