Định tâm thấu kính

      Toàn bộ quá trình gia công đường kính và định tâm được thực hiện trên máy tự động cắt đa giai đoạn.

     Gia công đường kính là bước quyết định trục truyền ánh sáng của thấu kính. Quá trình hoàn thiện đường kính sản phẩm (Định tâm) là quá trình cắt đường kính sản phẩm theo tiêu chuẩn của bản vẽ nhằm phù hợp với đường kính của ống gắn sản phẩm (Hiện tại năng lực nhà máy đang nằm ở mức đường kính từ 4mm đến 60mm). Đồng thời với quá trình gia công đường kính là quá trình thiết định trục truyền ánh sáng với độ chính xác yêu cầu mức đồng tâm nhỏ hơn 20", độ chính xác của các chỉ số khác phải nhỏ hơn 5 micrometer.