Tạo cầu và Đánh bóng

     Toàn bộ các quy trình được thực hiện bằng máy Tự động hoặc Bán tự động tùy theo yêu cầu của bản vẽ sản phẩm.

     Thấu kính nguyên liệu sẽ được gia công định hình (Mài thô) để tạo bề mặt cầu theo thiết định của bản vẽ. Độ chính xác cầu, độ đảo tâm phải được thiết định và thể hiện bằng chỉ số micrometer.

     Sau gia công định hình (Mài thô) là quá trình hoàn thiện bề mặt cầu của sản phẩm (Mài nhẵn). Trong quá trình này, bề mặt sản phẩm sẽ được gia công để tạo độ chính xác cầu theo tiêu chuẩn bản vẽ với độ chính xác mặt cầu được tính bằng micrometer. Đồng thời với quá trình tạo độ chính xác cầu này thì độ dày tâm của sản phẩm cũng được thiết định với mức độ chính xác nhỏ hơn 30 micrometer.

     Sau gia công tạo độ chính xác cầu là quá trình hoàn thiện bề mặt sản phẩm (Mài bóng). Trong quá trình này, bề mặt sản phẩm sẽ được hoàn thiện với độ nhẵn yêu cầu phải nhỏ hơn 0.002 micrometer đồng thời độ chính xác cầu phải đạt mức λ / 2 ~ λ / 4.