Phủ màu (Mạ) đa lớp

      Số máy phủ màu (Mạ) đa lớp của công ty hiện có 13 máy thuộc chủng loại máy Shincron CES-3SD-1050DS, BIS-1300DN, MIC-1350DSI, BMC-850DDI. Năng lực phủ màu (Mạ) 16.000.000 sản phẩm / 1 năm với các thấu kính quang học đường kính từ 4mm đến 60mm, số lớp phủ (Mạ) từ 1 lớp đến 11 lớp với Hệ số phản xạ (Reflection) sau phủ màu (Mạ) nhỏ hơn 0.03%.

     Các hệ số phản xạ và hấp thụ của sản phẩm sau phủ màu (Mạ) được đo lường một cách chính xác thông qua hệ thống máy kiểm tra Olympus USPM-RU và Hitachi U-4100.